Sivuja muokattu

Seuran sivujen rakennetta on muokattu. Ensimmäisessä vaiheessa asioita on koottu suuremmiksi asiakokonaisuuksiksi ja jaettu neljään asiaryhmään:

  1. jäsenasioihin (yleisesti seuran jäsenelle),
  2. veneasioihin (veneenomistajalle),
  3. kilpailuihin ja
  4. purjehdukseen (retki-/nuoriso-/..).

Valitsemalla päävalikon yli rivi näet lyhyen kuvauksen valikon sisällöstä.

Toivomme, että rakenne selkeytyi.