Koivusaareen maanläjityskenttä aloittanee vasta 2022 tai 2023, jos kaava on voimassa

Saimme huojentavia tietoja läjityspäällikkö Mikko Suomiselta kolmen seuran yhteispalaverissa 5.4. Nyt käsittelyssä oleva toimintaluvan hakemus on ylimitoitettu, eikä toimintaa tulla aloittamaan ennen kun seurojen väistösatama-asiat on ratkaistu. Maan käsittelyn laajuus pienene huomattavasti ja on selvää, että luvastakin tulee valituksia – tämä on Mikon mukaan normaalia. Tämän vuoksi hakuprosessit on käynnistetty etupaineotteisesti. Seurojen esittämät suojausvaatimukset ja rajoitukset ovat hänen mielestään järkeviä ja tullaan ottamaan huomioon. Maansiirtotyöt ovat sidoksissa valmisteilla olevaan kaavaan, eikä niitä tehdä ennen kuin kaava on voimassa. Nämä tiedot selkiyttävät KoPun tilannetta, mutta joka tapauksessa on jatkettava ponnekkaasti toimintoja turvaavan sataman hankkimista. Se saadaan todennäköisesti NJKn satama-altaan yhteyteen. Riittävien telakointialueiden osoittamisessa Helvenellä on merkittävä rooli. Länsipuolelle siirryttäisiin oman arvioni mukaan aikaisintaan vuonna 2023, jos kaavoitus etenee. Jos kaavan vahvistaminen jumittuu, niin ehkä jopa myöhemmin. KoPun satama olisi siis työn alkaessa poissa pahimmalta haitta-alueelta. Tämän mukaan mitään välitöntä hätää ei siis ole, vaan asiat saadaan sovitelluksi yhteistyössä seurojen ja kaupungin kanssa. Asia etenee, ja jätämme oman muistutuksemme asiassa ensi viikolla. Lupa-asiaa ja kaupungin suunnitelmia seurataan tiiviisti koko prosessin ajan. Satamaneuvotteluja jatketaan kolmen seuran yhteistyössä kaupungin kanssa niin pian kuin mahdollista.

Lauri Ilomäki

Varakommodori

Vuosikokouksen antia

Seuran Vuosikokous meni totuttuun tapaan ilman yllätyksiä. Yleisöä kuitenkin oli totuttua enemmän, varmaankin liittyen Koivusaaren toimenpidelupa-asioiden käsittelyyn.

Koivusaaren alueella toimivilla seuroilla on asiasta yhteinen linja. Mahdollinen läjitysalue ja maamassojen käsittely ei saa haitata seurojen toimintoja. Teemme naapuriseurojen kanssa läheistä yhteistyötä, mutta hieman erilaisten haittapainotusvaikutusten johdosta seurat tekevät omat muistuksensa.

KoPu:n muistutusta tekevässä ryhmässä on mukana valtakunnan korkeinta osaamista. Peruslähtökohta on neuvotteleva, varmistaen toimivan ja turvallisen kotisataman jatkuvuuden – mitä lupahakemus nykyisessä muodossaan ei takaisi.

Helveneelle on vakuutettu kaupungin toimesta, ettei mitään seuraa jätetä oman onnensa nojaan. Koivusaarihan ei ole ainut alue, jossa veneily ja rakentaminen ovat törmäyskurssilla. Siksipä Helvene ajaa kaikkien seurojen yhteisiä asiota, keskittyen telakointialueiden varmistamiseen. Seurojen toiminnan turvaamisesta, ml. telakointijärjestelyt, kaupungilla on Pajusen johdolla tehty eri kaupungin toimialoja sitova päätös.

.

Kopun kevään veneiden laskut

Kopun kevään 2019 veneiden laskuajankohdat on vahvistettu:

  1. lasku su 14.4. klo 08.30 alkaen, mikäli kevät etenee normaalisti ja satamassa on edellytykset laskea veneet
  2. lasku la 27.4. klo 08.00 alkaen
  3. lasku la 4.5. n. klo 12 alkaen ja lasku jatkuu tarvittaessa su 5.5. klo 08 alkaen
  4. lasku on la 18.5. klo 08.00 alkaen

Parittomina vuosina laskut alkavet telakointialueen pohoisreunasta. Laskun hinta on 82€ maksettuna etukäteen Kopun tilille. Laskijana Ekblad.

Satama