Tiedoituksesta laajemmin

Sivuston sivujen rakenne on lähtökohtaisesti melko staattinen ja kulloinkin ajankohtaisista asioista tiedotetaan ensisijassa erillisessä ajankohtaista osiossa artikkeleina.

Tarpeen tulleen muutoksista jo tiedotettun tai muista kiireellisistä asioista voidaan tiedottaa myös suoraan sähköpostilla.

Ajankohtainen tiedotus

Normaali tiedotus tapahtuu lisäämällä kalenterimerkintä tai uutinen (artikkeli).

Lisää tapahtuma:
määritä otsake, kuvaus, aika, toiminta-alue (kategoriat), määritä näkyvyys (access) ja lopuksi julkaise.

Lisää uutinen:
määritä otsake, kuvaus, toiminta-alue (kategoria), määritä näkyvyys (access), mielellään expiroituminen ja lopuksi julkaise.

Liitteiden lisäys

Pysyvä rakenne

Nämä sivut on jaettu käyttäjän roolin mukaisiin kokonaisuuksiin. Sivujen tulisi sisältää yhdellä sivulla pääasiat ja viite mahdollisiin alasivuihin, joissa tarkentavia ohjeita, mahdollisesti rajatulla näkyvyydellä. Uusia sivuja tulee luoda hyvin harkitusti mieluiten tiedoitusta/webmasteria konsultoiden. Sivujen informaatio on luonteeltaan ”pysyvää” ja uutisten ”ajankohtaista”.

Rakenne on tehty seuran jäseniä ajatellen, mutta samalla rakenteen tulisi antaa mahdollisuus jäsenyyttä harkitsevalle tutustua keskeisiin osiin toiminnasta.

Näkyvyys

Kaikkea rakennetta määrittää näkyvyys (access). Artikkelin näkyvyyttä voidaan rajoittaa kirjaamalla ryhmät joille se näkyy; Hieman epäloogisesti ilman merkintää artikkeli on julkinen.

Access = Kirjautunut käyttäjä = Näkyy kaikille kirjautuneille käyttäjille. Myös toimihenkilöt ovat kirjautuneita käyttäjiä.<

Access = Toimihenkilöt = Näkyy toimihenkilöille.

Toiminnan osa-alueet vs. kategoriat

Kaikissa artikkeleissa ja tapahtumissa tulisi käytää  rakenteen mukaisia kategorioita. Alla kuhunkin toiminnan osa-alueeseen liittyvät kategoriat on merkitty suluissa.

Jäsenasiat [Jäsenasiat]
Jäsentietojen muutokset, maksut, kanslia-asiat; seuran jäsenyys.
Veneasiat [Veneasiat]
Veneen rekisteröintiin, katsastukseen ja säilytykseen (laituripaikka ja telakointi) liittyvät asiat; veneenomistaja.
Purjehdus [Purjehdus]
Jäsenen rooliin purjehtijana liittyvät asiat, kuten ulkosatama Roslagen, purjehdus ohjeet; purjehtija
Kilpailu [Kilpailu]
Kilpapurjehdukseen liittyvä toiminta myös seuran ulkopuolisille.
Seura/the Club 
Seuran esittely suomeksi ja englanniksi. Tämä voisi olla myös jäsenyys alla heti alussa linkitettynä.
Yhteystiedot
Yhteystiedot seuran toimihenkilöille ja seuralle, pankkiyhteys etc.
Toimihenkilöt
Toimihenkilille on erillinen menu, joka näkyy vain, kun toimihenkilö on kirjautunut sisään

Tiedostot; vemut, liitteet, ..

Tiedostot sioitetaan kansioihin omiin kategiórioihinsa. Tarkoituksena on mahdollistaa järjestelmän muuttuessa oikeiden asioiden pelastaminen.

Julkaisut Koputtaja
Vemu
Vuosittaiset alikansiot
Pöytäkirjat Hallitus
syys/kevätkokous.
Vuosittaiset alikansiot
Kuvamateriaali Vuosittaiset alikansiot
ryhmittely alikansioihin
Vuosittaiset alikansiot, Tapahtumille